Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

Water The Great Mystery

Ο πιό πολύτιμος θησαυρός της Γης ! Το διαθέσιμο νερό γιά άρδευση και ύδρευση είναι μόλις το 0.4% . Το θαλασσινό , αλμυρό νερό είναι το 97.0% και το υπόλοιπο 2.6% βρίσκεται παγιδευμένο στα παγόβουνα . Οι αντιθέσεις και οι ένοπλες συγκρούσεις γιά την κατοχή του όλο και πληθαίνουν . Το καθαρό νερό ζητά την ορθολογική χρήση του και την επιμελημένη διαχείρισή του . Χρειάζεται την φροντίδα όλων μας γιά να διατηρείται καθαρό !

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου