Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

ENVIRONMENTFOOD: resources, famine and the cornucopians

ENVIRONMENTFOOD: resources, famine and the cornucopians: I copy from here "Human societies and economies depend on the biosphere's natural capital and its many life-supporting ecological servic...                <   Και Οικονομική και Οικολογική η Κρίση γιά τις Μεσογειακές Χώρες ... Πότε θα σχεδιασθούν οι βιώσιμοι και αποτελεσματικοί μηχανισμοί γιά την αντιμετώπισή της ?  >

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου