Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

SPD: Ο ρόλος της σοσιαλδημοκρατίας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης | Εφημερίδα των συντακτών

SPD: Ο ρόλος της σοσιαλδημοκρατίας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης | Εφημερίδα των συντακτών                                                                                                                                                       < Η παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή του πλούτου γιά τους πολλούς . Δεν μπορεί να συσσωρεύει τον παραγόμενο πλούτο γιά τους λίγους , πού είναι πολύ πλούσιοι γιά να γίνουν ακόμη πλουσιώτεροι . Οι Σοσιαλδημοκράτες ( θα πρέπει να ) αγωνίζονται γιά την κοινωνική συνοχή και  την οικονομική δικαιοσύνη ! Και να μεταφέρουν τον πλούτο από τους λίγους έχοντες και κατέχοντες στους πολλούς φτωχότερους , πού ζούν κάτω από τα όρια της φτώχειας . >

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου