Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

ENVIRONMENTFOOD: gold mines and public consultation

ENVIRONMENTFOOD: gold mines and public consultation: it is an issue of major environmental concern... Gold mining produces lots of cyanides that they need proper toxic waste management. In ...                <  Η δημόσια διαβούλευση και οι ευρύτερες συναινέσεις γιά την προστασία του Περιβάλλοντος αποτελούν την ε κ  τ ω ν  ω ν   ο υ κ   α ν ε υ  προυπόθεση γιά το βιώσιμο Περιβάλλον ! Γιά να παραδώσουμε το Περιβάλλον όπως - τουλάχιστον - το παραλάβαμε .  >

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου