Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Από τον Τύπο θα ξεκινήσει μια νέα, σωτήρια εξέγερση!..

Από τον Τύπο θα ξεκινήσει μια νέα, σωτήρια εξέγερση!.. , Αρθρογραφία, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ  <  Αναρωτιόμαστε και αδημονούμε γιά εξεγέρσεις , πού θα αποκαταστήσουν το αίσθημα Δικαίου στην καθημερινή λειτουργία των δημοκρατικών μας θεσμών . Πρόκειται γιά την αυτονόητη τήρηση των νόμων , πού αποτελεί υποχρέωση όλων μας - ιδιαίτερα των εγγυητών της Δημοκρατίας μας δηλαδή των Δικαστών , των Βουλευτών , της Κυβέρνησης και των Δημοσιογράφων ! Όσο γιά τους απλούς Πολίτες η τήρηση του Συντάγματος είναι το ύψιστο Χρέος μας . . >

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου