Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

ENVIRONMENTFOOD: The potential of olive

ENVIRONMENTFOOD: The potential of olive: Olive oil is an important lipid source of the Mediterranean diet which has been associated with lower incidence of cardiovascula...                                 < Οι ερευνητικές δράσεις και οι μελέτες , που λειτουργώντας συνεργιστικά , θα καταλήγουν σε χρήσιμα αποτελέσματα γιά μιά καλλίτερη Ζωή ας είναι η καθημερινή μας έννοια ! Από προβλήματα άλλο τίποτα ! Οι απαντήσεις σε αυτά μας δυσκολεύουν ... > .

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου