Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

ENVIRONMENTFOOD: GM technology is an incalculable gamble

ENVIRONMENTFOOD: GM technology is an incalculable gamble: Egyptian farmers work at an organic farm in west Nobarawa. To tackle the global food production problem, the West needs to help African ...     Το παιχνίδι με τα GM τρόφιμα είναι πράγματι επικίνδυνο ! Απρόβλεπτο και με ανυπολόγιστες συνέπειες γιά την τροφική αλυσίδα . Επιστήμονες και Επαίοντες , ελεγκτικοί μηχανισμοί και Καταναλωτές , όλοι από τα μετερίζια του ο καθένας οφείλουμε να συντονισθούμε και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τους κινδύνους από τα GM τρόφιμα !

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου